Skorzystanie ze strony internetowej wiąże się z koniecznością przedstawienia Państwu informacji wymaganych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest TRADAMEBLE SP. Z O.O., KRS 0000875051KRS z siedzibą ul. Nowa 5 63-600 Kępno, NIP 6192052762, REGON 387752467, adres e-mail: biuro@trada.eu, numer telefonu: 782022104

Uprzejmie informujemy, że korzystanie przez Państwa ze strony internetowej tradameble.pl wymaga przetwarzania danych osobowych, takich jak adres IP lub identyfikatory plików cookie.

Na naszej stronie możecie Państwo skorzystać z formularza kontaktowego. Wówczas przetwarzamy również Państwa dane osobowe, m.in. adres e-mail, a także inne dane osobowe podane przez Państwa w treści wiadomości. Podanie przez Państwa danych osobowych takich jak: adres e-mail jest dobrowolne, ale stanowi warunek skorzystania z formularza. Jeżeli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych nie będą Państwo mogli z niego skorzystać.

W przypadku korzystania z usługi Newsletter, przetwarzamy Państwa adres e-mail jako daną osobową. Podanie przez Państwa adresu e-mail jako danej osobowej jest dobrowolne, ale stanowi warunek skorzystania z usługi Newsletter.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej tradameble.pl dla zapoznania się z naszą ofertą, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 2. w celach analitycznych i statystycznych: dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia statystyk odwiedzin strony internetowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 3. w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość wysłaną za pomocą formularza kontaktowego, dla możliwości odczytu wiadomości i odpowiedzi na nią, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 6. w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze Państwa danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 7. w celach marketingu bezpośredniego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli skorzystacie Państwo z usługi Newsletter.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać: podmiotom świadczącym obsługę informatyczną strony internetowej.

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, tj. usuwane są z chwilą zakończenia danej sesji…… . Dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego przechowujemy do chwili zakończenia z Państwem korespondencji. Dane osobowe wykorzystywane do usługi Newsletter wykorzystujemy przez czas korzystania z tej usługi.

Przetwarzamy także dane osobowe dla celów Google Universal Analytics (cookies lub inne podobne mechanizmy), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W pełni przestrzegamy polityki prywatności Google. Użytkownik może zabezpieczyć swoją prywatność i wyłączyć możliwość zbierania informacji dla celów google-analytics. Informacje na ten temat zawiera polityka prywatności Google, dostępna pod adresem https://policies.google.com/

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek korzystania z niniejszej strony internetowej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii;

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 3. prawo do przenoszenia danych;

 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.